Glüten duyarlılığı nedir?

Glüten; prolaminler ve glütelinlerden oluşan bir grup gıda proteinidir. Farklı tahıl gıdalarında bulunan bu protein kompleksi, ekmek proteinlerinin yaklaşık %75-80 ini oluşturmaktadır.

Bazen mısır ve pirinçte bulunan bazı proteinlerde ‘Glüten’ olarak adlandırılmakla birlikte, gerçek glüten protein kompleksi esas olarak 4 temel tahılda; ‘Buğday, arpa, çavdar ve yulafta’ bulunmaktadır. Glütene bağlı Çölyak hastalığı, bir otoimmün hastalıktır. Çölyak hastalarında, glüten içeren besinleri yemeyi takiben karında şişkinlik, hazımsızlık, geçmeyen sık ishal ve kabızlık görülür ve özellikle çocukluk döneminde erken teşhis edilir. Bazı duyarlı kişilerde ise glüten alımını takiben; egzama alevlenmeleri, içi su dolu cilt lezyonları, yemeği takiben yapılan egzersizle baş gösteren ciddi alerjik reaksiyonlar, yemek borusu, bağırsak hastalıkları, üst ve alt solunum yollarının alerjik hastalıkları ve fırıncı astımı görülebilir.

Her glüten duyarlılığı olan kişinin aynı hastalığa sahip olmayabileceği akılda tutulmalı ve kontrol edilemeyen şikayetleri olan kişilerde “Glüten duyarlılığı” araştırılmalıdır.   Toplumda sıklığı %1 civarında olmakla birlikte, glüten yedikten sonra görülen belirtilere sahip kişilerde glütene duyarlı olma riski %30’lara kadar çıkmaktadır. Bu hastalığın tanısı; gıda alerjileri konusunda Uzman Alerji ve İmmünoloji” merkezleri tarafından, kanda antikor testleri, özel genetik testler, endoskopik sindirim sistemi biyopsileri ile birlikte hastanın şikayetlerinin değerlendirilmesi ile konulmaktadır. Toplumda yaygın olarak kullanılan ‘Gıda intolerans’ testleri ve ‘Biyorezonans’ benzeri alternatif tıp yöntemlerinin glüten duyarlığı olan hastaların kesin tanı ve tedavisinde yerleri yoktur.

Video Galerisi