Dünya Herediter Anjioödem Günü Aktiviteleri, Ankara 2018

Herediter anjioödem (HAÖ) alerjik hastalıklara benzer bulgularla ortaya çıkan ancak gelişim mekanizmaları farklı hastalıklardır. Dolayısıyla da tedavileri de oldukça farklıdır. Alerjik hastalıklardan daha az görüldüğü için çoğunlukla tanı konusunda sorunlar da yaşanmaktadır. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği hem hekimlerde hem de toplumda farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinliklerden biri de HAÖ günü nedeniyle Ankara da gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi sosyal tesislerinde gerçekleştirilen aktiviteye derneğimiz çalışma grubu üyeleri katıldı ve yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen HAÖ hastaları ile buluştu. Toplantıya HAÖ Hasta Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği de destek verdi. Toplantıda dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent Şekerel adına Prof. Dr. Suna Büyüköztürk, çalışma grubu üyesi Prof. Dr. Gül Karakaya ve yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr. Özge U Soyuer ile HAÖ Hasta Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği başkanı Gökben Yurdakul birer konuşma yaptılar. Toplantıda gün boyu herediter anjioödem hastalarının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerin planlamaları yapıldı. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak toplantıya katılan hocalarımıza, hastalarımıza ve HAÖ Hasta dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerine teşekkürlerimizi sunarız.

Video Galerisi