İlaç Alerjisi Testi Nasıl Yapılır?

İlaç testi; şüpheli ilaca alternatif olabilecek başka bir ilaçla, bu ilaca benzeyen başka bir bileşikle ya da bazen şüpheli ilaç kullanılarak yapılabilir. Test sırasında ciddi alerjik reaksiyon oluşabilme ihtimali ile acil müdahale yapılabilecek bir ortamda uygulanmalıdır. Test öncesinde hastalara bilgilendirme onam formu imzalatılmalı ve test süresince hastaların tansiyon, nabız, solunum sistemi bulguları izlenmelidir.

İlaç testinde temel kural ilacın tedavide kullanılan dozundan daha düşük dozlarla teste başlamaktır.
Testi yapılacak ilaç tablet formundaysa o zaman bu ilaç için belirlenmiş en düşük test dozu hastaya içirilir. Uygun bekleme süresinde reaksiyon gelişmezse her basamakta bir üst doza çıkılarak tedavi dozuna ulaşılır. Doz aralığı en az 30 dakika olmalıdır. Ancak bazı özel durumlar ve ilaçlar için bu süre daha uzun olabilir.

Testi yapılacak ilaç enjeksiyon formundaysa önce ilaç cilt üzerine damlatılır, lanset batırılır ve 15 dakika beklenir. Eğer reaksiyon yoksa testi yapılan ilaç için önceden oluşturulmuş sulandırma şemasına göre sonraki doz, bu kez insülin enjektörüyle, cilt içine, az miktarda verilir. Yirmi dakika sonra sırasıyla gittikçe artan dozlar aynı şekilde uygulanır. Reaksiyon yoksa test negatif olarak kabul edilir ve ilacın kendisi gözetim altında verilir.

Video Galerisi