Sezaryen Doğan Bebeklerde Egzema Riski

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Dr. Candan İslamoğlu anlatıyor

Atopik dermatit ya da halk arasında egzema olarak bilinen hastalık hem çocuklarda hem büyüklerde yaygın görülen, kronik, bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Genellikle cilt kurudur, kaşıntı vardır, sürekli ilaç tedavisi gerektirebilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde bozar.

Son yıllarda bilhassa bebeklerde egzemanın artmasının dünya genelinde sezaryen doğumlardaki artışla açıklanabileceği öne sürülmüştür. Çünkü son 10 yılda, sezaryen doğum sıklığı dünya çapında %9’dan %21’e yükselmiştir. Bunu araştırmak için çok sayıda çalışma planlanmıştır.  Kore çalışması (1302 hasta) ve Ekvador çalışması (400 hasta) bu hipotezi desteklerken Avustralya çalışması (10.383 hasta), ABD çalışması (249.585 hasta) ve İngiltere çalışması (24.690 hasta) sezaryan doğum ile egzama arasında herhangi bir ilişki saptamamıştır.

Bu konudaki tartışmalara son vermek için İsveç’te 5 yaşından küçük çocuklarda doğum şekli ile egzema ya da atopik dermatit arasındaki ilişkinin araştırılması planlanmış ve sonuçları 2022 yılı Aralık ayında ‘Pediatric Allergy Immunology’ dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışmaya 2006 – 2018 arasında İsveç’te doğan,  doğum kütüğüne kayıtlı toplam 1.399.406 çocuk dahil edilmiş ve çocuklar 5 yaşına kadar izlenmiştir. Çalışmada doğum şekillerine göre çocuklar 4 gruba ayrılmıştır.

(1) Normal doğum

(2) Normal ama aletli doğum (forseps, vakum)

(3) Zorunlu sezaryen

(4) İsteğe bağlı sezaryen

Çocukların %17,8’i normal doğum ile, %82,2’si sezaryen ile doğmuştur. Vajinal yolla doğan 1.150.896 çocuğun %17,2’sinde ve sezaryenle doğan 248.510 çocuğun %18,3’ünde egzema görülmüştür. Çalışmada sezaryen ile doğumda, normal yolla doğan çocuklara göre daha yüksek egzema riski olduğu saptanmıştır.

Normal doğum ile aletli normal doğum karşılaştırıldığında normal doğumda egzema riski daha düşük bulunmuştur. Buna karşılık ister acil zorunlu sezaryen ile ister isteğe bağlı sezaryen ile doğsun sezaryen bebeklerinde egzema riski fazla çıkmıştır. .