XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Bildiri Ödülleri

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin 18-22 Kasım da Antalya da gerçekleştirmiş olduğu XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinde araştırmacılarımız tarafından 195 poster ve 43  sözel bildiri sunumu gerçekleştirildi.  Bilimsel değeri çok yüksek olan çalışmalar jüriler tarafından değerlendirildi. İki kategoride farklı alanlarda en iyi çalışmalara ödüller verildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak başta ödül alan çalışmalara katkı sağlayan araştırmacılarımız olmak üzere kongremize bilimsel çalışmaları ile katılan tüm araştırmacılarımızı tebrik ediyoruz.

TÜRKİYE ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

POSTER SUNUMU YAPILAN ÇALIŞMALARA VERİLEN ÖDÜLLER

AEROBİYOLOJİ

Poster No 006
Başlık Adana atmosferi izolatı küf mantarlarından deri testi materyali üretimi
Yazarlar Deniz Tanrısever1Hatice Korkmaz Güvenmez2, Mustafa Yılmaz3, Dilek Doğruel3, Filiz Aykaç3, Derya Altıntaş3

1Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD, ADANA
2Çukurova Üniversitesi, Fen-Bilimleri Enstitüsü, ADANA
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Alerji-İmmünoloji BD, ADANA

ALERJİK RİNİT-İMMÜNOTERAPİ

Poster No 021
Başlık Perenial allerjen (ev tozu akarı ve perenial polen (pariteria) duyarlılığında immünoterapinin etkinlik analizi
Yazarlar  

Derya Ünal, Mustafa Demirtürk, Sacide Rana Işık, Ramazan Ersoy
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

ALERJİ İLİŞKİLİ DİĞER HASTALIKLAR  HEREDİTER ANJİOÖDEM

Poster No 018
Başlık Allojeneik kök hücre transplantasyonu öncesi ve sonrası allerjik durumun değerlendirilmesi
Yazarlar

Dilşad Mungan1, Günhan Gürman2, Zeynep Mısırlıgil1, Selami Koçak Toprak2, Klara Dalva2, Pervin Topçuoğlu2,  Mübeccel Akdiş3, Cezmi Akdiş3


1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji-Allerji BD
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD
3Swiss Institute of Allery and Asthma Research, Davos

ANAFİLAKSİ-İLAÇ ALERJİLERİ

Poster No 033
Başlık Hacettepe Metot’ unun (ikili/üçlü test) güvenilirliği ve avantajları ile ilgili gerçek yaşam verileri
Yazarlar  

Ebru Çelebioğlu, Özge Öztürk Aktaş, Gül Karakaya, Ali Fuat Kalyoncu
Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

ASTIM-1

Poster No 041
Başlık Eczacıların inhaler aracı tüpün kullanım becerileri
Yazarlar

Erdem Topal, Ömer Adil İlhan


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Malatya

ASTIM-2

Poster No 054
Başlık Astımlı Çocuklarda Nefes Havası sHLA-G Düzeyleri
Yazarlar

Burak Barış Yılmaz1, Recep Saraymen2, Ebru Saatçi3Fulya Bektaş Kut1, Fulya Tahan1

1Erciyes Üniversitesi Çocuk Alerji ve Astım Ünitesi
2Erciyes Üniversitesi Biyokimya ABD
3Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

BESİN ALERJİLERİ-1

Poster No 057
Başlık Çölyak Hastalığında Alerjik Duyarlılık Prevalansı
Yazarlar  

Ayşe Şenay Sasi̇hüseyinoglu1, Aylin Kont Özhan1, Mehmet Ağın2, Gökhan Tümgör2, Dilek Doğruel1, Ülkü Boldaş1, Mahir Serbes1, Derya Ufuk Altıntaş1, Mustafa Yılmaz1

1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD, Adana
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji BD, Adana

BESİN ALERJİLERİ-2

Poster No 065
Başlık Isı ve matriks etkisinin süt proteinlerinin alerjenitesi üzerine etkisinin hipoalerjenik besinler ile incelenmesi
Yazarlar  

Hande Süer1, Duygu Yazıcı1, Baran Erman2, Cansın Saçkesen3


1Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, KUTTAM, İstanbul
2Koç üniversitesi, Tıp Fakültesi, KUTTAM, İstanbul
3Koç üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji Bölümü, İstanbul

DERİ ALERJİLERİ-1

Poster No 073
Başlık Atopik Dermatit’li Hastalarda Dental Folikül Kök Hücrelerin Naive T Lenfositlerin Th1 ve Th2 Yönünde Farklılaşması Üzerine Etkisi
Yazarlar  

Noushin Zibandeh1, Deniz Genç1, Tülin Ergun2, Züleyha Özgen2, Safa Barış1, Yazgül Duran1, Muazzez Gökalp1, Kamil Göker3, Tunç Akkoç2


1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Çene Cerrahi AD, İstanbul

DERİ ALERJİLERİ-2

Poster No 080
Başlık Omalizumab tedavisi alan kronik ürtikerli hastalarda yanıt oranını ve nüksü etkileyen faktörler
Yazarlar  

Hasibe Aytaç, Fatma Düşünür Günsen, Gökten Bulut, Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin

Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve Klinik immünoloji Bilim Dalı

İMMÜNOLOJİ

Poster No 095
Başlık Kalıtsal insan CD55 eksikliği hastalığı modelinde T hücre eş-uyarımı ve CD55 sinyalizasyonu
Yazarlar

Ahmet Özen, İsmail Öğülür, Ayça Kıykım, Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner


Marmara Üniversitesi, Pediatrik Alerji-İmmünoloji BD, İstanbul

SÖZLÜ SUNUM YAPILAN ÇALIŞMALARA VERİLEN ÖDÜLLER

SÖZLÜ SUNUM-ASTIM

Sunum No S-006
Başlık Dental Folikül Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Ev Tozu Akarına Duyarlı Astım Hastalarının Periferal Kan Mononükleer Hücrelerinde Th1/Th2 Farklılaşması Üzerine Etkisi
Yazarlar  

Deniz Genç1, Noushin Zibandeh1, Ercan Nain1, Muazzez Gökalp1, Mehmet Kamil Göker2, Tunç Akkoç1

1Marmara Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji BD
2Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Çene Cerrahi AD

SÖZLÜ SUNUM-İLAÇ

Sunum No S-024
Başlık Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlara Karşı Gelişen Hipersensitivite Reaksiyonlarının Güncel Sınıflandırmaya Göre Sınıflandırılması
Yazarlar  

Pamir Çerçi1, Reşat Kendirlinan1, Suna Büyüköztürk5, Aslı Gelincik5, Semra Demir5, Müge Olgaç5, Ferda Öner Erkekol3, Gözde Köycü Buhari3, Metin Keren3, Gül Karakaya2, Adile Berna Dursun7, Serhat Çelikel6, Dane Ediger4, Öznur Abadoğlu9, Kenan Köse8, Sevim Bavbek1


1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara
3Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, Ankara
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, Bursa
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İmmünoloji Ve Alerji Hastalıkları BD, İstanbul
6Medipol Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ABD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD, İstanbul
7Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümü, Rize
8Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Ankara
9Özel

SÖZLÜ SUNUM-BESİN

Sunum No S-012
Başlık Besin alerjili çocuklarda TSLP polimorfizmleri ve serum TSLP düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması
Yazarlar  

Baran Erman1, Ebru Arık Yılmaz2, Ümit Murat Şahiner2, Özlem Cavkaytar2, Betül Büyüktiryaki2, Tolga Yavuz2, Özge Uysal Soyer2, Esra Birben2, Ömer Kalaycı2, Bülent Şekerel2, Cansın Saçkesen2, Cansın Saçkesen3


1Koç Üniversitesi, Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi, İstanbul
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Alerji BD, Ankara
3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Bölümü, İstanbul

SÖZLÜ SUNUM-İMMÜNOLOJİ-DERİ ALERJİLERİ

Sunum No S-034
Başlık Primer İmmün Yetmezliklerde Malignite Gelişiminin Araştırılması: İki Merkezli Çalışma
Yazarlar  

Şükrü Çekiç1, Caner Aytekin2, Metin Demirkaya3, Betül Berrin Sevinir3, Törehan Aslan4, Yasin Karalı1, Sara Şebnem Kılıç Gültekin1


1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları BD, Bursa
2T.C. Sağlık Bakanlığı, Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji Bölümü, Ankara
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Hastalıkları AD, Bursa

SÖZLÜ SUNUM-İMMÜNOLOJİ-İMMÜNOTERAPİ

Sunum No S-043
Başlık Mevsim Öncesi Allergoid İmmünoterapinin Etkinliği?: Monosensitize ve Polisensitize Hastalarda Kontrollü Çalışma
Yazarlar  

Şadan Soyyiğit1, Ömür Aydın1, Derya Seçil1, Derya Öztuna2, Betül Ayşe Sin1, Zeynep Mısırlıgil1, Dilşad Mungan1


1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Alerji ve Klinik İmmünoloji BD, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD, Ankara