Pneumomediastinum ile prezente olan bir ağır astım olgusu

Sunular sadece AİD üyesi hekimlerin erişimine açıktır

Bilimsel Çalışmalarımız, Ocak – Şubat 2019

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ülkemiz bilim insanları tarafından yapılan, katkı sunulan orijinal makale, olgu sunumu, derleme, position paper, rehber vb yayınları web sayfasından da yayınlayacaktır. Ülkemizden yapılan bilimsel çalışmaların duyurusunu yaparken alerji ve klinik immünoloji alanı ile ilgili göğüs hastalıkları, romatoloji vb diğer branşların da yayınlarını sizlerle paylaşmak istedik. Yayınlanmış listemiz 2019 yılının ilk […]

Deterjanlardaki Tehlikeye Dikkat – Show TV

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği(AİD) Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, deterjanların tehlikelerini Show TV Ana Haber’de anlattı.