Alerjik Göz Nezlesi

Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) YK Üyesi Prof. Dr. Aslı Gelincik, halk arasında alerjik göz nezlesi olarak bilinen hastalığı şöyle tanımladı; “gözlerde kaşıntı, yanma, batma, kızarıklık, göz kapaklarında şişme ve sulanma şikayetlerinin görüldüğü, göz kapaklarını, göz küresini göz kapakları ile birleştiren alanı etkileyen aşırı duyarlılık reaksiyonlarının genel adıdır”

HER YAŞIN HASTALIĞI ALERJİK GÖZ NEZLESİ

Çocuk ve gençlerde daha sık görülmekle birlikte her yaşta gelişebilir. Genellikle iki gözü aynı anda etkiler. Sıklıkla alerjik nezle (alerjik rinit) ile birlikte görülür. Bu durumda burun akıntısı, hapşırma, burunda tıkanıklık ve kaşıntı gibi alerjik rinit bulguları da eşlik eder. Alerjik göz hastalıklarının tanısı, hastalıkla ilgili bilgilerin detaylı şekilde öğrenilmesi, göz muayenesi yanı sıra sistemik muayene ve laboratuvar incelemeleri ile konur.

GÖZ NEZLESİ BULAŞICI OLABİLİR

Enfeksiyöz göz nezlesi bulaşıcı olabilirken diğer formları bulaşıcı değildir. Bakteri ya da virüs gibi mikroorganizmalara, hava kirliliği, havuzlardaki klor, temizlik maddeleri gibi kimyasal sebeplere bağlı olarak gelişebileceği gibi, alerjik kökenli de olabilir.

Alerjik göz nezlesi çeşitleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aslı Gelincik, hastalığın 5 gruba ayrıldığını belirtti.

AKUT ALERJİK GÖZ NEZLESİ

Alerjen maddeyle ani temas sonrası başlayan kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve göz kapaklarında şişlik şikâyetlerini kapsar. Genellikle bazı tahriş edici maddelere yoğun bir şekilde maruz kalınması sonrasında gelişebilir.

ALERJİK GÖZ NEZLESİ

Alerjik nezle ile birlikte en sık görülen klinik durumdur. Her iki gözde de belirti görülür. Alerjik nezlesi olan hastaların yüzde 75’inde görülebilir. Genellikle mevsimsel alerjen maruziyeti sonrasında gelişir. Bu durumda belirtiler bahar dönemlerinde şiddetlenir. Polenler gibi mevsimsel olarak görülen dış ortam alerjenleri, ev tozu akarı gibi iç ortam alerjenlerine göre daha sık alerjik göz nezlesine neden olurlar. Şikâyetler hafif ve kısa süreli olabileceği gibi hayat kalitesini etkileyebilecek ciddiyette de seyredebilir.

ATOPİK KERATOKONJUNKTİVİT

Genelde göz kapağında egzema gibi başka alerjik hastalıklarla beraber bütün yıl süren belirtilere neden olur.

VERNAL KERATOKONJUKTİVİT

Genellikle mevsimsel özellik gösteren, ılıman bölgelerde yaşayanlarda daha sık görülen ancak alerjik duyarlılığın testlerle gösterilemediği bir klinik durumdur. Bu hastalardaki en önemli yakınmalardan biri ışık hassasiyetidir. Hastaların maalesef bir kısmında hastalık ilerleyip görme kaybına neden olabilir. Ancak genç erişkin yaşlarda ilaçlarla ya da kendiliğinden geçebilen bir durumdur.

DEV PAPİLLER GÖZ NEZLESİ

Kontakt lens kullanımı veya göz protezlerine bağlı gelişebilmektedir. Daha çok tahriş ile ilişkilidir. Gözün kornea tabakası da etkilenir. Tedavide ilk olarak şikâyetlerden sorumlu alerjen tanı testleri ile belirlenmişse etkenden kaçınma yöntemleri hastaya anlatılmalıdır. Rüzgârlı günlerde çimlerin biçilmemesi, bahar dönemlerinde çim alanlara gidilmemesi, güneş gözlüğü ve şapka kullanmak bu tür önlemlerdendir. Şikâyetlerin azaltılması için soğuk uygulama ve suni gözyaşı ilaçları faydalı olabilir.

Prof. Dr. Aslı Gelincik

Türkiye Alerji ve İmmünoloji Derneği