Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursu Tamamlandı

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursu derneğimiz merkezinde Ankara da 30 Eylül 2017 tarihinde yapıldı.

Kursumuzun başkanlığını Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Füsun KALPAKLIOĞLU yaptı.

Alerji ve Klinik İmmünoloji eğitiminde standardizasyonu sağlamak amacıyla derneğimizin ilgili çalışma grupları tarafından düzenli olarak yapılan kurslarımıza, yan dal uzmanlık eğitimi alan üyelerimiz katılabilmektedir. Ülkemizdeki eğitim veren kliniklerimize açık olan aktivitelerimize katılım için derneğimiz destek de sağlamaktadır.

Bu yılda Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursuna katılımcı sayısı 20 kişi olarak belirlendi. Kurs süresince katılımcılar merak ettikleri konular ile ilgili hocalarımız ile tartışma imkanı buldular.

Bilimsel açıdan oldukça verimli geçen kursumuzun hazırlanmasında emeği geçen için başta Prof. Dr.  A. Füsun KALPAKLIOĞLU  ve deneyimlerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz.

KONUŞMACILARIMIZ

  • A. Füsun KALPAKLIOĞLU
  • Arzu BAKIRTAŞ
  • Ayfer YÜKSELEN
  • Ayşe BACCIOĞLU
  • Bülent E. ŞEKEREL
  • Ferda ÖNER ERKEKOL
  • İnsu YILMAZ

KATILIMCILARIMIZ

Adı Soyadı Kurumu
ŞEYHAN KUTLUĞ On Dokuz Mayıs Ünv.  Ped Alerji ve İmmünoloji BD
MURAT TÜRK Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast, Allerji İmmünoloji BD
CİHAN ÖRÇEN Süreyyapaşa Göğüs Cerrahi Ve Göğüs Hast. EAH  Erişkin Allerji Ve İmmünoloji
VEHBİ AYHAN Rize Recep Tayyip Erdoğan Ünv Tıp Fakültesi İmmünoloji Allerji Bolumu
ÖMER AKÇAL İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi EAH
VELAT ÇELİK Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Ve İmmünoloji BD
AYŞE ŞENAY ŞAŞİHÜSEYİNOĞLU Adana Çocuk İmmünoloji-Allerji BD
ÜMMÜHAN ŞEKER Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hst AD Alerjik Hst BD
SALİHA ESENBOĞA Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Ve İmmünoloji
AHMET KAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
EDA DURMUŞ Uludağ Ünv Tıp Fak Göğüs Hastalıkları A.D. Alerji Ve İmmünoloji B.D.
HALE ATEŞ Atatürk Göğüs Hast ve Göğüs Cerrahisi EAH Allerji Ve İmmünoloji Kliniği
ÖZGE ÖZTÜRK AKTAŞ Hacettepe Üniversitesi Erişkin Alerji İmmünoloji BD
REYHAN GÜMÜŞBURUN Ankara Üniversitesi
BUKET BASA AKDOGAN Ankara Atatürk Göğüs Hast ve Göğüs Cerrahi Hast Allerji ve İmmünoloji Kliniği
CANDAN İSLAMOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hast Çocuk Allerji İmmünoloji BD
EMRE ÖZBEK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji İmmünoloji BD
İLKNUR KÜLHAŞ ÇELİK Ankara Çocuk Sağ ve Hast Hem Onko EAH Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Kliniği
ÖZLEM ÖZDEDEOĞLU Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH
BURÇİN BEKEN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Ve İmmünoloji BD

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği