Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursu

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından her yıl düzenlenen eğitim toplantıları kapsamında “Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri” Kursu 30 Eylül 2017  tarihinde Ankara’da dernek genel merkezinde gerçekleştirilecektir. Düzenli olarak belirli aralıklarla gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler çerçevesinde özellikle “Alerji ve İmmünoloji” yan dal eğitimine başlayan hekimlere uzmanlık eğitimimizin temel taşlarından olan tanı yöntemleri konusunda standart bir uygulama yapılmasını sağlamak amacıyla özel bir önem verilmektedir. Hem pediatrik hem erişkin alerji uzmanı hocalarımızın katkılarıyla düzenlenecek kursumuzda teorik bilgilerin yanı sıra,  asıl amaca hizmet edecek şekilde pratik uygulamalara geçilerek kursumuz tamamlanacaktır. Derneğimizin sağlayacağı desteği de hatırlatır, genç meslektaşlarımızın bu kursları kaçırmamasını öneririz.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından bilimsel etkinlikler çerçevesinde düzenlenen alerjik hastalıklarda tanısal yaklaşımların her boyutuyla tartışılacağı bu kursun koordinatörlüğü Prof. Dr. A. Füsun KALPAKLIOĞLU tarafından yapılmaktadır. Kursun başlıca amacı alerjide tanısal amaçlı kullanılan in vivo ve in vitro testler ve yöntemler hakkında katılımcılara güncel teorik ve pratik bilgileri vermenin yanı sıra, sonuçların klinik açıdan nasıl yorumlanacağını deneyimli hocalarla aynı platformda tartışmak, sonuç olarak ulusal bir bütünlük ve standardizasyon sağlamaya çalışmak olarak özetlenebilir.

Her zaman olduğu gibi güncel gelişmeleri büyük çabalarla düzenlediği bilimsel etkinliklerle sürdürmeye devam eden Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak giderek genişleyen alerji ailesinin siz değerli üyelerini kurslarımıza ve kongrelerimize katılmaya davet ediyoruz.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekte bulabilirsiniz.

PROGRAM

Alerjik Hastalıklarda Tanı Yöntemleri Kursu

30 Eylül 2017

Saat Konu Konuşmacı
09:00-09:30 Solunum fonksiyon testlerini uygulama ve yorumlama Dr. Bülent E Şekerel
09:30-10:00 Alerjen spesifik bronş/nazal provokasyon testleri: kime, ne zaman, hangisi? Dr. Ayfer Yükselen
10:00-10:30 Nonspesifik bronş provokasyon testleri: kime, ne zaman, hangisi? Dr. Arzu Bakırtaş
10:30-11:00 Çay-Kahve arası
11:00-11:45 Pratik uygulama: solunum fonksiyon testleri Dr. Bülent E Şekerel
11:45-12:30 Provokasyon test sonuçlarının yorumlanması (Olgu örnekleriyle) Dr. Ayfer Yükselen

Dr. Arzu Bakırtaş

Dr. İnsu Yılmaz

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 Deri testi teknikleri Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu
14:00-14:30 Klinikte deri testleri‐ kime hangi alerjenler (Olgu örnekleriyle) Dr. Özge Uysal Soyer
14:30-15:00 İn vitro tanı yöntemleri Dr. Ayşe Baccıoğlu
15:00-15:30 Çay-Kahve arası
15:30-16:15 Pratik uygulama: deri testleri Dr. A. Füsun Kalpaklıoğlu                   Dr. Dr. Özge Uysal

Dr. Ayşe Baccıoğlu

16:15-17:00 Deri testi ve invitro test sonuçlarının yorumlanması

(Olgu örnekleriyle)

Dr. Ferda Öner Erkekol

Dr. İnsu Yılmaz

17:00-17:00 Sorular‐Cevaplar Değerlendirme