Anafilaksiyi nasıl tanırız ve tedavi edebiliriz? – Samsun İl Temsilciliği Etkinlikleri

Anafilaksi ani gelişen yaşamımızı tehdit edebilen sistemik bir reaksiyondur. En sık besinler,  arı sokmaları ve ilaçlar anafilaksiye neden olmaktadır. Ani gelişen bu reaksiyonların tedavisinin de hızlı yapılması hayati önem taşımaktadır. Anafilaksi hakkında farkındalığın artırılması için öncelikle hekimlerimize ve topluma yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması son derece önemlidir. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak bu konuda hekimlerimize yönelik ulusal rehber ve cep rehberlerinin yayınlanması yanında toplantılar düzenleyerek eğitimler vermektedir. Bu çerçevede Samsun ili temsilcimiz Doç. Dr. Mehtap YETER KILIÇ tarafından Anafilaksiyi nasıl tanırız ve tedavi edebiliriz?” başlıklı toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya katılan 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi sayın hocamız Prof. Dr. Fadıl ÖZTÜRK yaptığı sunum ile deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarına yönelik olarak yapılan toplantıda yeni bilgiler gözden geçirilerek, sorunlara yönelik çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Toplantıya katılan hekimlerimize  derneğimizin hazırladığı Ulusal Anafilaksi Rehberimizi ve anafilaksi cep rehberleri dağıtılmıştır.

Toplantıyı düzenleyen Samsun İl temsilcimiz Doç. Dr. Mehtap YETER KILIÇ ve sayın hocamız Prof. Dr. Fadıl ÖZTÜRK’e Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılarımızla