Astım Nedir?

Astım, uygun genetik bir zeminde belirli çevre koşulları ile gelişen bir hastalıktır. Gelişen tedaviler ile giderek öldürücü olmaktan uzaklaşan ancak hala ciddi derecede yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Alerjik olsun olmasın nezle, sinüzit ve egzama (dermatit) ile kuvvetli bir beraberliği vardır.
Çocukluk çağında gıda ve çevresel etkenler, erişkin yaşlarda ise ilaçlar ve mesleki etkenler ön plana çıkabilir. Yaş ilerledikçe eklenen tansiyon yüksekliği, diabet, kalp ve mide-barsak hastalıkları gibi durumlar astımı da olumsuz etkiler. Astım dünyanın farklı ülkelerinde farklı çevre ve yaşam koşullarına bağlı olarak farklı oranlarda bulunur. Çok az olduğu yerler kadar, çok sık olduğu yerler de vardır. Ülkemizde sahil yerleşim yerlerinde iç kesimlerden, şehirlerde ise kırsal kesimden daha fazla oranda bulunur. Ülkemizde çocuklarda ortalama %7-10, erişkinlerde %5-7 oranlarında görülmektedir. Bu rakamların daha fazla bulunduğu veya daha az olduğu illerimiz mevcuttur. Çocuklukta alerji ile birlikteliği daha fazla iken, bu oran büyüdükçe azalır. Doktorunuzun önerileri ve vereceği tedavi sizin için en uygun tedavidir.
Etkinliği gösterilen alternatif bir tedavisi yoktur. Evde sigara içilmesi, hayvan beslenmesi, evin küflü olması, geçirilen solunum yolu enfeksiyonları, stres, ilaç-gıda alerjileri, uygun olmayan mesleki ortamlar ve kış mevsiminde hava kirliliği astımlıları olumsuz etkileyen en önemli durumlardır.
Dr. A. Fuat Kalyoncu konu ile ilgili bilgileri sizler ile paylaşıyor.
Bu video Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Video Galerisi