Kronik Ürtiker nedir?

Ürtiker halk arasında ‘’kurdeşen’’ olarak bilinir. Deride ataklar halinde ortaya çıkan genellikle 24 ila 48 saat içinde solan kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklar şeklinde belirtiler gösteren ve sık görülen bir hastalıktır. Eğer bu şikayetler altı haftadan daha uzun süre devam ediyorsa ‘’Kronik Ürtiker’’ daha kısa süreli olursa ‘’Akut Ürtiker’’ olarak tanımlanır.
Ürtiker vücudun her yerini tutabilir ancak anjioödem eşlik ediyorsa sıklıkla yüzde dudaklarda, el ve ayaklarda,göz kapaklarında ve genital bölgede deri altında şişlik,ağrılı bir ödem olur. Kronik ürtikerli hastaların yaklaşık %40’ ında tekrarlayan anjioödem öyküsü vardır. Muayene bulguları ile tanı konur. Sıcak, soğuk, güneş, su ve basınç gibi çeşitli fiziksel faktörler, besinler, katkı maddeleri, ilaçlar veya eşlik eden otoimmün,endokrin, bağ dokusu, enfeksiyon, malignite sistemik hastalıkları tetikleyebilir. Erişkin kronik ürtikerli hastaların yaklaşık %40-50’sinde kendi dokularına karşı oluşmuş otoantikorların rol oynadığı görülmektedir. Tedavide ürtikeri kötüleştiren etkenlerden uzak durmak önemlidir.
Öncelikli olarak uykuya yol açmayan antihistaminikler verilir. Bu ilaçlar kaşıntı ve kabarıklık olmadığında da düzenli alınmalıdır. Gerekli görülürse ilaç dozu 4 katına kadar arttırabilir. Tedaviye dirençli olgularda bağışıklık sistemini baskılayıcı steroidler veya siklosporin kullanılabilir. Son yıllarda 6 ay tedaviye yanıtsız olgularda antiIgE (Omalizumab) enjeksiyon yoluyla kullanılmakta ve iyi sonuç alınmaktadır.
Dr. Zeynep Mısırlıgil konu ile ilgili bilgileri sizler ile paylaşıyor.
Bu video Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Video Galerisi