Astımım / Alerjim var, COVID-19 Aşısı Olabilir miyim?

Alerjisi ve astımı olanların covid aşısı olup olamayacaklarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım.

  • Dünyada ve ülkemizde aşılama programlarının başlamasıyla birlikte toplumda aşılara bağlı alerji gelişimi ile ilgili kaygı ve sorular oluşmuş, özellikle önceden alerjik hastalığı olan kişiler bu konuda haklı bir endişe yaşamaya başlamışlardır.
  • Ülkemizde aşılama programı 13 Ocak 2021 de inaktif aşılarla (CoronoVac, Sinovac) sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlamış ve riskli grup gruplandırmasına göre aşılama devam etmektedir. COVID-19 mRNA (Biontech-Pfizer,BNT-162b2) aşısı da 2 Nisan 2021 itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.
  • Genel olarak alerjik hastalar Covid-19 ile aşılama programlarının dışında tutulmamalıdırlar. Astım ve Alerjik Rinite dair özel bir risk bulunmamaktadır. Aşı uygulaması sırasında astımın kontrol altında olması önerilir. Besin alerjisi, arı alerjisi, akar, polen, kedi, küf alerjisi olanlar da aşı olabilirler. Covid aşılarında yumurta bazlı içerik olmadığından yumurta alerjili hastalar için de özel bir risk bulunmamaktadır. Ürtiker ve herediter anjioödem hastaları için de özel bir risk bildirilmemiştir. Belirli bir grup ilaca alerjisi olanlar ve geçmişte ilaçlarla ağır alerjik reaksiyon geçirmemiş olan kişiler de normal aşılama programına girebilirler. Ancak hasta özelinde bazı özel önlemler alınabilir.
  • Alerjen immünoterapi yapılanlar ve biyolojik ajan kullanan astımı stabil olan hastalar da covid 19 aşısı olabilirler.
  • Bu kapsam dışında kalan ve farklı öyküleri olan özellikle ilaçlarla, diğer aşılarla, ya da covid aşısının ilk dozlarıyla ağır alerjik reaksiyon geçiren kişiler için yapılması gerekenleri de önümüzdeki günlerde çok değerli hocalarımız sizlere aktaracaklar.

Video Galerisi