ÇOCUKLAR COVİD-19 AŞISI OLMALI MI?

COVID-19 pandemisinin ilk günlerinde çocukların hastalığa yakalanmadıkları düşünülüyordu. Ama artık hepimiz yeni doğan döneminden itibaren tüm çocukların ve gençlerin hastalığa yakalanabildiklerini, bu hastalığı bulaştırabildiklerini, hatta bazılarının ağır hastalık bulguları geliştirdiklerini biliyoruz. Bilhassa hastalığa gereken önemi vermeyen ve geri kalmış ülkelerde  bu hastalıktan etkilenen ve kaybedilen çocuk sayısının daha fazla olduğu gözleniyor.

25 Avrupa ülkesinden, 82 merkezin katıldığı “Avrupa COVID-19 Çocuk ve Adolesan Çalışması“ nın sonuçları Lancet Child & Adolescent Health Dergisinde  yayınlandı. 18 yaşın altında 582 hastanın değerlendirildiği çalışmada hastaların %62’sinde hastaneye yatış gerektiği, %8’inin yoğun bakım ünitesine sevk edildiği açıklandı. Türkiye’den 32 merkezin katıldığı daha kapsamlı araştırmada ise COVİD-19 geçiren 1156 çocuğun %24’nün orta-ağır derecede hastalandıkları bildirildi. Görüldüğü gibi çocuklar da hastalığı ağır geçirebiliyor bu nedenle çocukların da aşılama programına alınması  gerekiyor. Nitekim Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), COVİD-19 aşılarının 12 yaş üzerindeki çocuklarda uygulanmasının COVİD-19’dan korunmada etkili ve güvenli olduğunu bildirdi. Ayrıca COVID-19 aşıları ile ilgili pekçok araştırma, 12 yaş üzeri çocukların aşılanmasının hastalığın yayılmasını ve ağır hastalık gelişme riskini azaltacağını gösterdi.

Hangi aşı çocuklar için uygun?

Ülkemizde halen erişkinlere uygulanmakta olan Pfizer ve BioNTech firmalarının ürettiği COVID 19 aşıları çocuklarda kullanılabilir mi?

İlk olarak Kanada’da 12-15 yaş arasında aşının kullanımı başladı ardından Kuzey Amerika’da aynı yaş grubu aşılama programına alındı. Avrupa’da 16 yaş üzerinde aşı uygulaması onaylanmış, hatta 12-15 yaş arası çocuklara da COVID-19 aşısının yapılması önerilmiştir. 11 yaş altında ise henüz çalışmalar devam etmektedir.

Yan etkilere gelince erişkinlerde olduğu gibi aşı yerinde ağrı, halsizlik, baş ağrısı, döküntü, kas ağrısı, eklem ağrısı, ateş olarak sıralanabilir. Erişkinlerde olduğu gibi, alerjik reaksiyonlar açısından aşı yapıldıktan sonra 15-30 dakika boyunca çocukların izlenmesi uygun olacaktır.