Çocukluk Çağı Astımı Nedir?

Astım, hava kanallarının zaman zaman daralması sonucu, nöbetler halinde gelen solunum güçlüğü atakları, öksürük ve hışıltı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Büyük ölçüde alerjik nedenlerle, bazen de özellikle küçük çocuklarda basit solunum yolu hastalıklarıyla tetiklenir. Ülkemizde, çocuklarda %5 ila 9 arasında değişen sıklıkta görülmektedir. Bununla birlikte, astım dışında da pek çok basit hastalık, astımla karışabilen hışıltılı bir hastalık tablosuna yol açabilmektedir. Astımlı hastaların solunum güçlüğü atakları ve öksürükleri geceleri daha belirgindir. Eforla öksürüğün artması da oldukça tipiktir. Bazen de solunum güçlüğü nöbetleri olmaksızın sadece tekrarlayan öksürüklerle kendini belli edebilir Astım nöbetleri ilaçlarla ya da kendiliğinden büyük ölçüde gerileyebilir ancak tekrarlayıcı özelliği devam eder. Hava kirliliği, sigara maruziyeti gibi etmenler de astımlı çocuklar için ciddi bir sorundur. Astım atağını tetikleyebilecek çevresel faktörlerden uzak durmak, uzun süreli ve atak sırasında uygulanacak tedaviler konusunda bilgilenmek tedavi için son derecede önemlidir. Doğru planlanan bir tedavi ile astım büyük ölçüde kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Video Galerisi