Çok boyutlu bir öykü: Allerjik Rinit

“Çok boyutlu bir öykü: Allerjik Rinit” toplantısını gerçekleştirdik. Göğüs Hastalıkları Uzmanları ile rinitin astım üzerindeki etkilerini ve allerjik rinit, kronik rinosinüzit ve nazal polip tedavilerini konuştuk.