COVID-19 teşhisi için antikor bakmak bize ne sağlar?

COVID-19 enfeksiyonunun kesin tanısı, akut dönemde boğaz ve burundan alınan sürüntü örneklerinde moleküler bir tanı yöntemi olan RT-PCR ile SARS-CoV-2 virüsünün RNA’sının tespit edilmesi ile konulur.

Ayrıca bu virüse karşı vücudumuzun bağışıklık hücreleri antikor olarak adlandırdığımız (IgM, IgG) molekülleri üretirler. Ancak, IgM antikoru, Covid 19 enfeksiyonun yaklaşık 10-12. günlerde (ortalama 7 gün) pozitif olur, IgG antikoru ise yaklaşık 2-3 haftada pozitif olur. COVİD-19 akut enfeksiyonun erken döneminde (1-7 günler) bu antikorlar (özellikle IgM) henüz üretilmediği için tanı yöntemi olarak bakılması önerilmemektedir.

Antikor testleri RT-PCR testinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonun kuvvetli şüphesi olan akut ve/veya konvelesan (iyileşme) döneminde hastanın kanında ölçülen antikorlar tanıyı destekleyebilir.

Ek olarak, antikor testleri COVİD-19 salgının araştırılması, salgının şiddetinin ve salgının atak hızının değerlendirilmesinde ve bazı özel grupların (sağlık çalışanları, temaslıların izlemi gibi) incelenmesinde faydalı olabilir.

Video Galerisi

Dr. Handan Duman
Dr. Ebru Çelebioğlu
Dr. Ahmet Türkeli