COVID-19 teşhisi için antikor bakmak bize ne sağlar?

COVID-19 enfeksiyonunun kesin tanısı, akut dönemde boğaz ve burundan alınan sürüntü örneklerinde moleküler bir tanı yöntemi olan RT-PCR ile SARS-CoV-2 virüsünün RNA’sının tespit edilmesi ile konulur.

Ayrıca bu virüse karşı vücudumuzun bağışıklık hücreleri antikor olarak adlandırdığımız (IgM, IgG) molekülleri üretirler. Ancak, IgM antikoru, Covid 19 enfeksiyonun yaklaşık 10-12. günlerde (ortalama 7 gün) pozitif olur, IgG antikoru ise yaklaşık 2-3 haftada pozitif olur. COVİD-19 akut enfeksiyonun erken döneminde (1-7 günler) bu antikorlar (özellikle IgM) henüz üretilmediği için tanı yöntemi olarak bakılması önerilmemektedir.

Antikor testleri RT-PCR testinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonun kuvvetli şüphesi olan akut ve/veya konvelesan (iyileşme) döneminde hastanın kanında ölçülen antikorlar tanıyı destekleyebilir.

Ek olarak, antikor testleri COVİD-19 salgının araştırılması, salgının şiddetinin ve salgının atak hızının değerlendirilmesinde ve bazı özel grupların (sağlık çalışanları, temaslıların izlemi gibi) incelenmesinde faydalı olabilir.

Video Galerisi