Deprem ve İmmün Yetmezlik

  • İmmün yetmezlikli hastalar, tedavileri aksamadan devam etmesi gereken özel bir gruptur.
  • Hastalığın doğası gereği enfeksiyonlara karşı çok hassas oldukları için uygun barınma ve hijyenik ortam diğer hasta gruplarına göre çok daha önemlidir.
  • Tedavi ve takipleri için uygun ortam yoksa sevk edilmeleri daha uygun olur.
  • İlaç temininde sıkıntılar olabilir, izleyen hekim ve hastalar tüm konularda yetkili birimlerle iletişim halinde olmalıdır.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Elif Karakoç depremden etkilenen illerimizde yaşayan çok sayıda primer immün yetmezlikli hastalarımızın yaşayabilecekleri zorluklara dikkat çekerek aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

“Hastalarımızın tedavi ve takiplerine deprem sonrası ilk günlerde aksama olması doğaldır ancak en kısa sürede ilaçlarına ve hekim kontrollerine devam etmeleri hayati öneme sahiptir. Bulundukları yerdeki varsa sağlık kuruluşları veya sahra hastanesine bu mümkün değilse gezici sağlık ekiplerine bildirimde bulunmaları ve kullanmakta oldukları ilaçlar için talep yapmaları önerilir. Enfeksiyonlar deprem sonrası uygunsuz yaşam koşulları nedeniyle geçici bir süre artabilir. İmmün yetmezlikli hastalar diğer bireylere göre enfeksiyonlara çok daha yatkın olduğundan sanitasyon ve hijyen önerilerine mümkün olan en üst seviyede dikkat edilmelidir. Enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik temiz içme suyuna erişim, uygun barınma, atık yönetimi, izolasyon için ek önlemler alınması gerekir. Bunlara ek olarak maske kullanımına ve el temizliğine her ortamda dikkat edilmelidir. Primer immün yetmezlikli pek çok hastanın kullandığı ve enfeksiyonlardan korunmada çok önemli olan immünglobulin preparatlarına erişim elzemdir. Bu ürünler özel reçete, saklama ve uygulama koşullarına sahip olduğundan eğer bunlar sağlanamıyorsa tedavinin aksamaması ve devamlılığı açısından uygun merkezlere hastalar sevk edilmelidir. Mevcut durumda rapor süreleri uzatılmış olup reçete zorunluluğu yoktur. Enfeksiyon geçirdiğine dair bir şikayet ya da belirti olması halinde immün yetmezlikli hasta en yakın sağlık ekibine ulaşarak uygun merkeze sevkini talep etmelidir. Bu süreçte tıbbi ve sosyal destek için hastalar takipli oldukları merkezlerdeki hekimler ve hasta platformları ile iletişim halinde olabilirler. Depremzede hastalarımız sevk edildikleri şehir ve/veya hastanede ihtiyaçları doğrultusunda tüm aile bireyleri de dahil olmak üzere destek almak için il/ilçe/hastane sosyal hizmetler birimine şahsen ya da hekimleri aracılığı ile başvurmalıdır.

Prof Dr Elif Karakoç Aydıner