Dünya Herediter Anjioödem Günü Etkinlikleri

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından 16 Mayıs “Dünya Herediter Anjioödem Günü” etkinliği Ankara da da yapıldı. Toplantıda herediter anjioödem detaylı bir şeklide tartışıldı. Toplantının başkanlığını Prof. Dr. Dilşad MUNGAN ve Prof. Dr. Uğur MUŞABAK yaptı.

Açılış konuşmasını dernek başkanımız Prof. Dr. Bülent E. ŞEKEREL’in yaptığı toplantıda Prof. Dr. Gül KARAKAYA, Doç. Dr. Ümit Murat ŞAHİNER ve Doç. Dr. Mustafa GÜLEÇ herediter anjioödem konusunda konuşmalar yaptılar.

Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.