Hava kirliliği astım hastalarının sağlığını etkileyen önemli bir sorun

Hava kirliliği astım hastalarının sağlığını etkileyen önemli bir sorun.

Hava kirliliği başlıca;

  • Trafik
  • Sanayi
  • Isıtma
  • Enerji Üretimi
  • Hayvancılık

alanlarından kaynaklanan organik atıklar amonyak ve metan gibi gazlara bağlı olmaktadır.

Hava kirliliği astım sıklığını, astım gelişimini ve astım netenli acil başvurularını arttırmaktadır. Hava kirleticileri, solunum yollarının geçirgenliğini arttırır ve hasarlanmasına neden olur.

Trafik kaynaklı hava kirliliği çocukluk çağı astımının önemli bir nedeni! Azot dioksit trafik kaynaklı hava kirliliğinde en çok maruz kalınan ajan ve yılda 4 milyona yakın (%64’ü şehirde yaşayan) çocuğun astım tanısı almasına neden olmakta. Trafik kaynaklı hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astımın yarattığı mikropsuz iltihaplanma daha fazla!

Astım hastaları, mümkün oldukça iç ve dış ortam hava kirliliğinden uzak durmalı, çok soğuk havalarda veya hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde;

  • Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalı
  • Pencereler kapalı tutulmalı ve gerekmediği sürece dışarıya çıkılmamalı
  • Eğer kirli havalarda dışarıya çıkmaları gerekli ise, maske takıp çıkmak tercih edilmeli

Astım hastaları, ilaçlarını düzenli kullanmalı ve nefes açıcılarını yanlarından ayırmamalıdır.