İnek Sütü Alerjisi Olan Çocuklar Kızamık Aşısı Olabilir mi?

İnek Sütü Alerjisi Olan Çocuklar Kızamık Aşısı Olabilir mi?

Sağlık Bakanlığının 14 Kasım 2019 tarihli kızamık hastalığı ve kızamık aşısı ile ilgili yazısında kızamık virüsünün halen ülkemiz sınırları içinde görüldüğü rapor edilmiştir.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı çocuklarda yürütülen aşılama programında yakın zamanda yeni bir düzenleme yapmıştır. Yapılan bu düzenlemeye göre 12. ayda uygulanan kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısına ek olarak 9. ayda kızamık aşısı yapılması kararı alınmıştır. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Besin Alerjileri Çalışma Grubu tarafından yapılan açıklamada inek sütü alerjisi olan çocuklarda, 9. ayda yapılması önerilen kızamık aşısının yapılması ile ilgili risklere dikkat çekilmiştir.

Aşının kullanım bilgilerinde; inek sütünün içerisinde yer alan proteinlerinden olan“Laktalbumin” proteinin aşının içinde yardımcı madde olarak bulunduğu ve inek sütü  alerjisi olan bebeklere aşının yapılmaması ile ilgili  uyarı ibaresi olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle inek sütü alerjili çocuklarda olası bir reaksiyon riskinden dolayı aşının yapımının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, gerekirse alerji uzmanı görüşüne başvurulması önerilmektedir. Daha önce süt ve süt içeren besinler ile alerjik şok geçirmiş hastalarda söz konusu aşının riskli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Riskli hastalara kızamık yerine kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı yapılıp, 12. ayda KKK aşısı tekrar uygulanabilir. Çünkü şu anda ülkemizde var olan KKK aşılarında inek sütü proteini mevut değildir ve bu aşının yapılmasında inek sütü alerjisi yönünden bir sakınca yoktur.