Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi Kursu

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin bilimsel etkinlikleri çerçevesinde “Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi” kursu 7-8 Ekim 2017 tarihinde Ankara da derneğimiz genel merkezinde gerçekleştirilecektir. Her zaman olduğu gibi alerji ve klinik immünoloji biliminin gelişimi yönünde bilimsel etkinlikler düzenlemeye devam eden derneğimiz, yeni tedavi yöntemlerinin ülkemizde de uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla doğacak nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk defa transplantasyon immünolojisi konusunda öncülük ederek bu etkinliği düzenlemektedir. Farklı alanlarda çalışan değerli hocalarımızın katkılarıyla düzenlenecek kursumuzda deneyimler katılımcılar ile paylaşılacak ve tartışılacaktır. Kurs için yoğun başvuruya rağmen katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Genç araştırmacılara her zaman olduğu gibi derneğimiz destek sağlayacaktır.  Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda kursun tekrarlanması planlanmaktadır.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneğinin düzenlediği “Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon İmmünolojisi” kursu Prof. Dr. Uğur MUŞABAK tarafından organize edildi ve yoğun çalışmalar sonucunda bilimsel düzeyi oldukça yüksek bir program oluşturuldu. Prof. Dr. Uğur MUŞABAK kursun başlıca amacının  “Doku  Tipleme ve Transplantasyon Testleri” alanında kullanılan teknik ve yöntemler hakkında katılımcılara güncel ve pratik bilgileri vermek, test neticelerini klinik açıdan yorumlamak ve böylelikle konsültasyon veren İmmünoloji ve Alerji Klinikleri arasında standardizasyonu sağlamak olduğunu belirtti. Doku Tipleme ve Transplantasyon Testleri alanında kullanılan teknik ve yöntemlerin gün geçtikçe gelişmekte ve çeşitlenmekte olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur MUŞABAK, dolayısı ile de klinik değerlendirmenin de aynı ölçüde zorlaştığını ifade etti. Bu nedenle gerek transplantasyon kararı veren gerekse transplantasyon yapan kliniklerin yenilikleri takip ederek güncel bilgileri kendi alanına adapte etmek sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uğur MUŞABAK elde edilen başarı ya da başarısızlığın sorumluluğunun da bu faaliyetleri yürüten kurumlara ait olduğunu söyledi.

Her zaman olduğu gibi bilimdeki güncel gelişmeleri büyük çabalarla düzenlediği etkinliklerle ülkemize kazandırmaya çalışan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği sizleri kurs ve kongrelerimize katılmaya davet ediyoruz.

PROGRAM

Laboratuvardan Kliniğe  Transplantasyon İmmünolojisi Kursu

7 Ekim 2017, CUMARTESİ

12:00-12:30 ÖN TEST
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 HLA sistemi genetiği Erkan YILMAZ
Doku Uyumu ve Red Reaksiyonları
14:00-14:30 Solid organ naklinde (rejeksiyon) Tayfun EĞİLTEN
14:30-15:00 Hematopoetik kök hücre naklinde (graft versus host) Mehmet SÖNMEZ
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
Doku tipleme (HLA) laboratuvarında yapılan testler ve yöntemler (HLA) Tayini
15:30-16:00 Eski yöntemler: serolojik (ELISA temelli) ve hücresel Ali ŞENGÜL
16:00-16:30 Güncel yöntemler: PCR temelli Mehmet Ali ÖKTEM
Düşük çözünürlüklü (SSP,SSO) Yüksek çözünürlüklü (dizi analizi)
16:30-17:00 GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Tüm konuşmacılar

8 Ekim 2017, PAZAR

Duyarlılık Tayini-1
08:30-09:00 Tarama ve tanımlama testleri: anti-HLA antikor testleri   [Serolojik (ELISA), hücresel ve mikroboncuk teknolojisine dayalı yöntemler] Bilkay BAŞTÜRK
09:00-09:30 Donör spesifik antikor testleri (Mikroboncuk teknolojisine dayalı yöntemler) Hüseyin TUTKAK
09:30-10.00 Komplemana ile uyarılan sitotoksisiteye dayalı yöntem: CDC-XM Rahşan ILIKÇI SAĞKAN
10:00-10:30 Mikroboncuk teknolojisine dayalı yöntemler:

Akım sitometri, Lümineks, Sanal çapraz uyum

Uğur MUŞABAK
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
Klinik Değerlendirme
11:00-11:30 Solid organ nakillerinde risk tayini Emel EKŞİOĞLU DEMİRALP
11:30-12:00 Transplantasyonda klinik konsültasyon nasıl verilir? Uğur MUŞABAK
12:30-13:00 GÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Tüm konuşmacılar