Primer İmmün Yetersizlikte Genotip-Fenotip İlişkisi, Moleküler Tanıda Zorluklar