SERUM HASTALIĞI BENZERİ REAKSİYONLAR

Ani başlayan döküntülü hastalıklar arasında yer alır. Orijinal serum hastalığı at serumu verilen bireylerde tanımlanmıştır. Serum hastalığı genel olarak, büyük miktarda antijenin vücuda enjeksiyonu sonucunda meydana gelir. Enjeksiyon yapıldıktan 7-10 gün sonra üşüme, titreme ile ateş yükselir ve döküntü olur, eklemler ve böbrek hastalığa katılır. Bununla beraber, bu belirtiler geçicidir ve vücuttaki antijenler temizlendikçe sorun çözümlenmiş olur. Serum hastalığı benzeri reaksiyonların ise nedeni ilaçlar ve geçirilen enfeksiyonlardır.

İlaçlar içinde özellikle sulfonamidler, penisilin ve sefalosporinler bu tabloya neden olur. İlaç alımından 1-3 hafta sonra gelişir. Daha önce aynı ilaç kullanılmış ise reaksiyon daha erken ve daha ağır olacaktır.

Tüm vücutta kurdeşene (ürtiker) benzer ancak daha koyu renkte döküntü ile kendini gösterir, döküntülerin bazıları adeta vaskülit gibi üstüne basmakla solmayan plaklar şeklindedir. Ateş tabloya eşlik eder.  Parmaklarda belirgin ödem görülebilir, bilhassa dirsekler, dizler ve bileklerde şişlik ve ağrıya yol açar.  Klinik tablonun diğer döküntü yapan enfeksiyonlar ve romatizmal döküntülerden ayrılması teşhis için gereklidir.

Hastalık oldukça endişe verici bir şekilde başlasa da kendini sınırlayıcı özelliğe sahiptir. Eğer hasta hala sorumlu ilacı alıyorsa ilaç derhal kesilmeli ve reaksiyonu baskılamak için tedavi başlanmalıdır. Hastanın hayatı boyunca sorumlu ilaçtan kaçınması gerekir.