Temizlik amacıyla kullandığımız deterjanlar ve sağlığımız üzerine olumsuz etkileri

Prof. Dr. Cezmi AKDİŞ, yaptığı araştırmaların sonuçlarını bizlerle paylaştı.

Astım ve Alerjik hastalıkların sıklığı tüm Dünyada giderek artmaktadır. Son 50 yıl içerisinde astım, çocuklarda 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Alerjik  hastalıkların ortaya çıkmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu biliyoruz. Yarım asırdan beri refah düzeyimizin artışı ile değişen çevresel şartların, daha doğrusu modern yaşam tarzımızın alerjik hastalıkların gelişmesinde etkili olduğu ileri sürülmektedir. Ancak yine de alerjik hastalıkların nasıl geliştiği, yani mekanizmaları tam olarak henüz açıklanamamıştır.

Kent yaşamı, hava kirliliği, beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler yani endüstriyel gıda tüketiminde artış, antibiyotik kullanımı, küçülen aileler vb faktörler alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayan çevresel faktörler olarak suçlanmaktadır. Bu yaşam tarzımızın içerisinde temizlik amacıyla kullanılan kimyasal içerikli deterjanların da alerjik hastalıkların gelişimine neden olabileceği konusunda sürekli endişe duyulmaktadır. Yaşamımızın her alanında temizlik amacıyla kullandığımız bu kimyasal içerikli maddelere solunum yolu, deri ve sindirim sistemi aracılığı ile maruz kalıyoruz.

Alerji ve immünoloji alanında yaptığı bilimsel çalışmalar ile bilime yön veren öncü bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Cezmi Akdiş, son yaptığı çalışmada da günlük yaşamımızda kullandığımız temizlik maddelerinin sağlımız üzerine olan etkilerini araştırmıştır. Bu konuda hakkında Prof. Dr. Cezmi Akdiş çalışması ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştı.

Yaptığınız bu çalışmanın sonuçlarını bizler için değerlendirebilir misiniz?

Cezmi Akdis: Çevresel faktörler ve immün sistemin epitel bariyerine etkisi üzerine çalışmalarımız 2000 yılından beri sürüyor. Bu konu ile ilgili 50 den fazla makale yayınladık. Üç yıl önce yaptığımız bir çalışmada insan derisinin bariyerinin deterjanlarla ve onlarin içinde bulunan aktif maddeler (SDS, SDBS) tarafından hasarlandığını göstermiştim. Bu yıl yayınlanan çalışmada özellikle astım ve KOAH hastalarının bronş epitel hücrelerinin bariyerinin çamaşır makinesi yıkamasından sonra kalan durulama sonrası suyunun içinde hala aktif olarak bulunduklarını gösterdik.

Çevresel faktörler alerjik hastalıkların gelişiminde ne kadar etkili?

Cezmi Akdiş: Özellikle son 60 yıldır belirgin olarak artış gösteren astım, atopik dermatit, gıda alerjisi, alerjik rinit gibi hastalıkların artışının en önemli sorumlu etkeni çevresel faktörlerdir. Doku bariyerlerini etkileyen bu çevresel faktörler içinde deterjanlar ve diğer temizlik ürünlerinin içindeki katkı maddeleri, leke çıkartıcı kimyasal ajanlar, çeşitli mikroplastik, dizel gazı ve diğer petrol ürünlerini sayabiliriz. Deterjan kullanımı ve özellikle deterjan içinde etkin madde olarak SDS SDBS kullanımı 1960’lardan sonra yaygınlaşmıştır ve astım, alerjik rinit ve atopik dermatit artışı ile korelasyon göstermektedir. Bulaşık deterjanlarının kullanımı 1990 dan sonra yaygınlaşmıştır. Bu da gıda alerjilerinin artan sıklığı ile ilişkilendirilmektedir. 

Temizlik amacıyla kullandığımız deterjanlar en çok hangi sistemimizi etkilemektedir? Mekanizmaları nelerdir?

Cezmi Akdiş: Şu ana kadar ki çalışmalarımız özellikle deri ve mukoza yüzeyini çevreleyen bizi çevresel etkenlerden koruyan epitel hücresinin ve epitel hücresi bariyerinin bozulmasına işaret ediyor. Epitel bariyeri bozulduğu zaman diğer çevresel etkenler, mikroplar, alerjenler, kirli hava derin dokulara çok daha kolay ve yüksek dozla ulaşabilmektedir. Bu etkenler çok yüksek aktivite göstermektedir ve özellikle durulama sırasında 1:2500 kez sulandırma sonrasında bile aktif maddeler kumaşların üzerinde kalmaktadır. Bu özellikle zaten zeminde hastalığı olan kişileri çok olumsuz olarak etkileyebilir.

Temizlik maddeleri kendileri alerjenik özelliğe sahip midir?

Cezmi Akdiş: Temizlik maddeleri ve çeşitli kozmetiklerin içinde bulunan proteinlere karşı alerjik reaksiyonlar gösterilmiştir. Ana sorun bu maddelerin kendilerine karşı oluşan alerjilerden çok epitel bariyerini bozup tüm çevresel etkenlerle doku ve hücrelerimizin daha olumsuz şekilde çevresel etkenlere maruz kalmasıdır.

Temizlik maddeleri alerjik hastalığa neden olabilir mi?

Cezmi Akdiş: İşyerinde ve evde yüksek dozda temizlik maddelerine maruz kalan kişilerde alerji ve astımda artışa yol açması ile ilgili bilgilerimiz ve kanıtlar giderek artmaktadır. Deterjan fabrikası çalışanlarının büyük bir çoğunluğunda deterjan tozuna maruz kalma sonucu astım gelişimi ile ilgili çok sayıda yayın vardır. Bu kişilerin özellikle çamaşır suyuna maruz kalanların, sürekli ev temizlik maddelerine maruz kalanların arasında astım ve alerjik hastalıklar çok daha belirgindir.

Çalışmanızın sonuçlarına bakıldığında çok az miktardaki deterjanların bile olumsuz etkilerinin devam ettiği görülmektedir. Deterjanların olumsuz etkilerinden korunmak neredeyse imkansız gibi. Bu konu hakkında çözüm önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

Cezmi Akdiş: Bireysel olarak evde yapılacaklar nispeten kolaydır. Deterjanları çok daha az kullanmak ve bir kez daha durulamak yararlı olur. Bulaşık makinasının içinden çıkan tabak çanak da bir kez daha durulanmalıdır. Çamasır suyu kullanılmamalıdır. Kullanım sırasında deterjanlari koklamak ve tozunun deriye ve solunum sistemine teması kesinkes önlenmelidir. Evde cam ve yerlerin silinmesinde kullanılan deterjanlarin dozu azaltılmalıdır ve mutlaka arkasından su ile durulama yapılmalıdır. Kullanım sıklığı mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.

Bu arada Dünya’da bir farkındalık oluşmuş ve deterjan fabrikaları toksik olmayan maddelerden oluşan deterjanların üretimine hız vermişlerdir.

Alerji ve İmmünoloji bilimine yön veren öncü bilim insanlarından biri olarak alerjik hastalığı olanlara son olarak neler söylemek istersiniz. Geleceğe umutla bakabilir miyiz?

Cezmi Akdiş: Çevre kirlenmesi ve global ısınma konusunda geleceğe umutla bakmak oldukça zordur. Ana sorun, içme suyuna veya Konya Tuz gölü örneğinde olduğu gibi yiyecek maddelerine bulaşan deterjanlardır. Bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çok ciddi bir şekilde önlenmesi ve deterjan, plastik, kimyasallar ve petrol ürünlerinin doğaya atılması ile ilgili Dünya çapında düzenlemeler yapılmalı ve kesin çok güçlü ve caydırıcı önlemler alınmalıdır.  Dünyanın kirlenmesi ve global ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili eğitim ana okulundan itibaren sürekli verilmeli, televizyon ve basın yoluyla halka eğitim yapılmalıdır.

Çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı cezaların arttırılması, üretenlere karşı vergilerin arttırılması şarttır ve oluşturulacak fonlarla temizleme çalışmalarına başlanmalıdır. Ulusal düzeyde çevre kirliliği ve gıdaların ve suların içindeki kimyasalların kontrolü çok etkin bir şekilde yapılmalıdır.

Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından en kısa zamanda ulusal yönergeler yayınlanmalı ve çevre bakanlığı ile etkin bir işbirliği ve çalışma grubu geliştirilmelidir.

Türkiye Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği olarak sayın Prof. Dr. Cezmi Akdiş’e çalışmalarını bizlerle paylaştığı için teşekkür ederiz.

Kaynaklar;

1.Anionic surfactants and commercial detergents decrease tight junction barrier integrity in human keratinocytes. Xian M, Wawrzyniak P, Rückert B, Duan S, Meng Y, Sokolowska M, Globinska A, Zhang L, Akdis M, Akdis CA. J Allergy Clin Immunol. 2016, Sep;138(3):890-893)

2. Laundry detergents and detergent residue after rinsing directly disrupt tight junction barrier integrity in human bronchial epithelial cells. Wang M1, Tan G2, Eljaszewicz A3, Meng Y1, Wawrzyniak P4, Acharya S5, Altunbulakli C4, Westermann P4, Dreher A4, Yan L6, Wang C7, Akdis M4, Zhang L7, Nadeau KC5, Akdis CA8. J Allergy Clin Immunol. 2018 Nov 27. pii: S0091-6749(18)31665-8. doi: 10.1016/j.jaci.2018.11.016

Prof. Dr. Cezmi Akdis, MD is the Director of the Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF), Davos, Professor in Zurich University Medical Faculty, and one of the directors of the Christine Kühne-Center for Allergy Research and Education, Davos, Switzerland.

He was the President of the European Academy of Allergy & Clinical Immunology (11’000 members) between 2011-2013. Executive Committee Member between 2003-2015 and Vice President between 2007-2011.

Prof. Akdis’s research has been focused on immune tolerance mechanisms in humans, developing novel vaccines and treatment modalities, and regulation and role of tissue cells and epithelial barrier in asthma and allergies. He has strongly contributed to the initiation of disease endotypes and precision medicine concepts in allergies and asthma. He has been continuously performing vaccine, human immunology, lung and skin research to find solutions for allergies and asthma. Prof. Akdis has published more than 450 articles and 50 books and book chapters. H-index: 82, total number of citations more than 23’500 (Web of Science), (h-index: 101 and 39’700, Google Scholar). He is selected to ISI Web of Science, Thomson Reuters (Clarivate) Highly Cited Researcher, Most Innovative Minds List during the last three years that includes all disciplines of science.

He is the editor of three Global Atlases. Allergy (written by an international group of 183 opinion leaders, and includes 274 illustrations and 100 tables), Asthma (written by an international group of 80 opinion leaders, and includes 147 illustrations and 46 tables) and Allergic Rhinitis and Chronic Rhinosinusitis (written by an international group of 218 opinion leaders, and includes 269 illustrations and 92 tables). These atlases have been downloaded more than 70’000 copies and 25’000 copies distributed in print. They are translated to Chinese and Spanish. He served in the Journal of Allergy and Clinical Immunology as Editorial Board member (2003), Associate Editor (2007-2015), Co-Editor-in-Chief 2015-2018. He is currently the Editor-in-Chief of Allergy, European Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Prof. Akdis is the founder and organizer of World Immune Regulation Meetings, Davos I-XII (600-1000 participants). One of the founders and Past Chair of International Coalition in Allergy and Asthma (iCAALL), a presidents’ network between 4 main organizations in the area of allergy and clinical immunology, European Academy, American Academy, American College and World Allergy Organization, and one of the founders and executive committee member of Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN).

He was honoured with several international honors and awards, such as Ferdinand Wortman Prize, 1996; Hoechst Marion Roussel Award, 1998; Professor Hans Storck Award, 1998; Dr.-Karl Heyer-Preis, 1998; Sedat Simavi Medicine Award, 1998; Allergopharma Award, 2001; European Allergy Research “Gold Medal”, 2004; TUBITAK Exclusive Award, 2007; BUSIAD Award 2012; World Allergy Organization Award, 2013; AAAAI, Elliott Middleton Memorial Lecture, 2014; European Federation of Immunology Societies, World Immunology Day Lectures, 2014 and 2017; Honors given by the Ozbekistan Academy of Sciences, 2015 and Capital University of Beijign, 2015, Swiss Society of Allergy Immunology, 2017. He is an honorary Professor in Capital Medical University, National Tongren Hospital, Beijign Institute of Otolaryngologology, China.

Prof. Akdis is a Senate Member of the Swiss Academy of Medical Sciences and an honorary member of the Swiss Society of Allergy Immunology (SGAI-SSAI).