The IsIl Barlan Symposium on Primary Immunodeficiency in Turkey

Sayın Prof. Dr. Işıl BARLAN hocamızın onuruna düzenlenen “The Isil Barlan Symposium on Primary Immunodeficiency in Turkey”  toplantısı 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

Başkanlığını ve organizasyonunu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar bölümünden Sayın Doç. Dr. Ahmet ÖZEN tarafından yapılan toplantıya ülkemizden ve National Intstitutes of Health (NIH)’den alanında öncü saygın bilim insanları bilimsel katkılarını sundular.

Toplantıya her zaman olduğu gibi Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği maddi ve bilimsel destek sağladı. Derneğimizi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya temsil etti.

Dünyanın alanında saygın bilim insanları ile ülkemizde düzenlenen toplantıya öncülük eden sayın hocalarımıza teşekkür ediyor, yeri doldurulamaz rahmetli Prof. Dr. Işıl BARLAN hocamızı saygı ile anıyoruz.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği