Türkiye’de Alerji Haritası

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof.Dr.Bülent Şekerel 22-28 Nisan 2018 Dünya Alerji Haftası nedeniyle yapılan röportajda ülkemizin alerji haritası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ülke çapında ayrıntılı olarak incelenen 7.500 çocuktan elde edilen bilgiler ile ülkemizdeki alerjilerin ve alerjik hastalıkların dağılımının ve yaygınlığını gösteren bir alerji haritasının oluşturulduğunu müjdeledi. Buna göre hem alerjiler hem de alerjik hastalıklar bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Farklılıkların temel nedeni olarak kentsel gelişmişliğe, yaşam alışkanlıklarına, bitki örtüsüne, iklime ve coğrafik özelliklere dikkat çekti.

Video Galerisi