THE ISIL BARLAN SYMPOSIUM ON PRIMARY IMMUNIDEFICIENCY IN TURKEY

Sayın Prof. Dr. Işıl BARLAN hocamızın onuruna düzenlenen “The Isil Barlan Symposium on Primary Immunodeficiency in Turkey”  19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıklar bölümünden Sayın Doç. Dr. Ahmet ÖZEN tarafından organizasyonu yapılan toplantı ülkemizden ve National Intstitutes of Health (NIH)’den alanında öncü saygın bilim insanları katılımıyla gerçekleşecektir.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği