XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi – Ödüller

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Aerobiyoloji-Alerjik Rinit

[P-006]Perennial rinitte nazal provokasyon testinin rolü

Emine Demir1Halil Dönmez2, Ali Öncül2, Engin Dursun1, Adile Berna Dursun2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz BD Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları BD Rize

Alerji İlişkili Diğer Hastalıklar

[P-022]6-18 Yaş arası çocuklarda kronik öksürük etiyolojisinin, yaşam kalitesi ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi

Arif İsmet Çatak1, Ali Güngör2, Güzin Cinel3, Özden Üneri4, Zeynep Göker4, Müge Toyran5, Ersoy Civelek5Emine Dibek Mısırlıoğlu5
1Almus Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Genel Pediatri Kliniği
3Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği
4Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Kliniği
5Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Allerji İmmunoloji Kliniği

Anafilaksi-Venom Alerjisi-İmmünoterapi-1

[P-030]Sistemik Mastositozlu Hastalarda Venom İmmünoterapisi İçin Omalizumabla Premedikasyonun Yeri

Osman Ozan Yeğit1, Semra Demir1, Derya Ünal2, Bahauddin Çolakoğlu1, Aslı Gelincik1, Suna Büyüköztürk1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı
2T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Anafilaksi-Venom Alerjisi-İmmünoterapi-2

[P-042]Diş hekimlerinin anafilaksi yönetimi bilgi düzeyleri ve hazırlıklarının değerlendirilmesi

Velat Çelik1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Burçin Beken1, Melike Yucal2, Mehtap Yazıcıoğlu1
1Trakya Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne

Anafilaksi-Venom Alerjisi-İmmünoterapi-2

[P-042]Diş hekimlerinin anafilaksi yönetimi bilgi düzeyleri ve hazırlıklarının değerlendirilmesi

Velat Çelik1, Pınar Gökmirza Özdemir1, Burçin Beken1, Melike Yucal2, Mehtap Yazıcıoğlu1
1Trakya Üniversitesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne

Astım-1

[P-054]Havayolu Epitel Hücrelerinde SERPINB3’ün Mukus İfadesi Üzerine Etkisi

Başak Ezgi Saraç1, Dilara Karagüzel1, Hayriye Akel Bilgiç1, Esra Birben1, Ömer Kalaycı2, Çağatay Karaaslan1
1Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve Astım Birimi, Ankara

Astım-2

[P-063]Tekrarlayan Hışıltılı ve Astımlı Çocuklarda Arginase I ve Arginase II Polimorfizmleri

Pınar Gökmirza Özdemir1, Hakan Gürkan2, Velat Çelik1, Burçin Beken1, Damla Eker2, Necdet Süt3, Mehtap Yazıcıoğlu1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı,Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Edirne

Astım-3

[P-068]Solunum yolu yapısal ve inflamatuvar hücrelerinde oksidatif stres cevabının karşılaştırılması

Hayriye Akel Bilgiç1, Dilara Karagüzel1, Başak Ezgi Saraç1, Ömer Kalaycı2, Çağatay Karaaslan1
1Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ABD, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji ve Astım Birimi, Ankara, Türkiye

Besin Alerjileri-1

[P-088]0-2 Yaş Çocuklarda IgE Aracılı Besin Allerjisi: Ülkemizde Test Paneli Ne Olmalı ?

Melike Kahveci1, Ümit Murat Şahiner1, Gizem Köken2, Özge Uysal Soyer1, Bülent E. Şekerel1
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı, 06100 Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 06100 Ankara

Besin Alerjileri-2

[P-100]Çocukluk Çağı Besin Alerjileri: Fenotiplendirilme, Tekli ve Çoklu Besin Alerjilerinin Karakteristik Özellikleri

Gizem Köken1, Ümit M Şahiner2, Melike Kahveci2, Özge Soyer2, Bülent E Şekerel2, Betül Büyüktiryaki2
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 06100 ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı, 06100 ANKARA

Deri Alerjileri-1

[P-110]Çocuklarda Semptomatik Dermografizm, Soğuk Ürtikeri ve Kolinerjik Ürtiker: Demografik Ve Laboratuvar Parametreleri

Fatma Bal1, Melike Kahveci1, Ebru Arık Yılmaz2, Betül Büyüktiryaki1, Özge Soyer1, Bülent E. Şekerel1, Ümit M. Şahiner1
1Hacettepe Üniversitesi Çocuk Alerji Bilim Dalı, 06100 Ankara
2Pamukkale Üniversitesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloj Bilim Dalı, Denizli

Deri Alerjileri-2

[P-118]Çocukluk çağı kaşıntı nedenlerinin ve kaşıntı ilişkili hayat kalitesini etkileyen faktörlerin araştırılması

Kadriye Yalçın1, Merve Akbay2, Şeniz Duygulu2, Ebru Arık Yılmaz3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi, Çocuk Allerji ve İmmünoloj Bilim Dalı, Denizli

İlaç Alerjileri-1

[P-123]Metabolik Hastalık Tanısı ile Enzim Replasman Tedavisi Alan Hastalarda Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarının Değerlendirilmesi

İrem Turgay Yağmur1, Özlem Uzun2, Aynur Küçükçongar Yavaş2, İlknur Külhaş Çelik1, Müge Toyran1, Mehmet Gündüz2, Ersoy Civelek1, Emine Dibek Mısırlıoğlu1
1Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Ankara

İlaç Alerjileri-2

[P-141]Erken Beta-laktam Antibiyotik Alerjilerinde İlaç Deri Testlerinin Tanısal Değerinin Belirlenmesi

İlknur Külhaş Çelik, İrem Turgay Yağmur, Özge Yılmaz Topal, Müge Toyran, Ersoy Civelek, Betül Karaatmaca, Emine Dibek Mısırlıoğlu
Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Kliniği

İlaç Alerjileri-3

[P-153]Sınırlı Cilt Bulgularıyla Seyreden Geç Tip Etoposid Hipersensitivitesinin Yönetiminde Desensitizasyon mu yoksa Premedikasyon Artışı mı?

İlkay Koca Kalkan1, Gözde Köycü Buhari1, Hale Ateş1, Buket Başa Akdoğan1, Özlem Erdem Özdedeoğlu1, Dilek Çuhadr Erçelebi1, Süleyman Türkyılmaz1, Kurtuluş Aksu1, Ferda Öner Erkekol2
1SBÜ, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmünoloji ve Allerji Kliniği
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Allerji ve İmmünoloji BD

İlaç Alerjileri-4

[P-154]Rituksimab ile Hızlı İlaç Desensitizasyonları: 24 Olgu, Tek Merkez Deneyimi

Begüm Görgülü1, Güldane Cengiz Seval2, Reşat Kendirlinan1, Selami Koçak Toprak2, Muhit Özcan2, Sevim Bavbek1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

Klinik İmmünoloji-1

[P-172]CD 70 Eksikliği Olan Hastalarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonuçlarımız

Candan İslamoğlu1, Şule Haskoloğlu1, Avniye Kübra Baskın1, Tanıl Kendirli2, Figen Doğu1, Aydan İkincioğulları1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara

Klinik İmmünoloji-2

[P-179]Otoimmun Hastalıkların Eşlik Ettiği Erişkin Yaygın Değişken İmmun Yetmezlikli Hastaların B, CD4 ve CD8 Regulatuar Hücre Analizleri

Sait Yeşillik1, Sudhanshu Agrawal2, Sastry V Gollapudi2, Sudhir Gupta2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi İmmunoloji ve Allerji Bilim Dalı,Ankara
2Kaliforniya Üniversitesi, İrvine. Temel ve Klinik İmmünoloji A.B.D., İrvine Amerika Birleşik Devletleri

Klinik İmmünoloji-3

[P-189]Artemis Eksikliğine Bağlı Gelişen Kombine İmmün Yetmezlik Olgusu

Caner Aytekin1, Burçak Kurucu Bilgin2, Fatma Çolak3, Nebiyye Genel4, Şule Haskoloğlu5, Figen Doğu5, Aydan İkincioğulları5
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Onkolojisi, Ankara
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genetik, Ankara
4Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Ankara
5Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara

Moleküler Alerji-Temel İmmünoloji

[P-200]Mevsimsel ve Perennial Allerjik Rinitli Hastalarda ve Astımlı Hastalarda miRNA Ekspresyonunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Fatma Tunçer1, Melike Kahveci2, Ümit Murat Şahiner2, Ayşe Betül Büyüktiryaki2, Özge Uysal Soyer2, Bülent Enis Şekerel2, Esra Birben3
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

[S-006]Metronidazole bağlı erken tip hipersensitivite reaksiyonlarında in vivo tanı testlerinin yeri ve ornidazol ile arasındaki çapraz reaksiyon varlığının araştırılması

Şengül Beyaz, Semra Demir, Nida Öztop, Deniz Eyice Karabacak, Osman Ozan Yeğit, Bahauddin Çolakoğlu, Suna Büyüköztürk, Aslı Gelincik
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim dalı, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

[S-009]Tedaviye Dirençli Kronik İdiopatik Ürtikerde Mezenkimal Kök Hücre Tedavisi

Rabia Bilge Özgül Özdemir1, Alper Tunga Özdemir2, Cengiz Kırmaz3, Ercüment Ovalı4, Ercüment Ölmez5, Hakan Kerem6, Mustafa Kürşat Evrenos6, Günnur Deniz7
1Manisa Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Manisa
2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Ana Bilim Dalı, İzmir
3Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Manisa, Türkiye
4Acıbadem Labcell, İstanbul, Türkiye
5Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
6Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Manisa
7İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

[S-019]Herediter Anjioödemde Genital Atak ve Cinsel Yaşama Etkisi

Sevgi Altay1Asuman Çamyar1, Gökten Bulut1, Melih Özışık1, Semiha Özgül2, Okan Gülbahar1, Özlem Kuman Tunçel3, Aytül Zerrin Sin1, Zeynep Fethullahoğlu1, Nihal Mete Gökmen1
1Ege Üniversitersitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İmmunoloji ve Alerji B.D, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Bilişim ve Biyoistatistik B.D, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D, İzmir

[S-022]Ağır Kombine İmmün Yetmezlik (AKİY) Hastalarının Erken Tanısını Sağlayan TREC Analiz Yönteminin Kurulması ve Retrospektif Olarak 5030 Guthrie Örneğinde Ölçülmesi

Senem Koçak1, Fethiye Eken1, Deniz Aşlar Öner1, Yonca Eğin2Şule Haskoloğlu1, Sevgi Köstel Bal1, Candan İslamoğlu1, Deniz Acıcan3, Lale Şatıroğlu Tufan4, Figen Doğu1, Aydan İkincioğulları1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji-Allerji Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı, Ankara
3Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Yenidoğan Tarama Laboratuvarı, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Aanbilim Dalı, Adli Genetik Laboratuvarı, Ankara

[S-032]Çocuklarda eozinofilik ösefajit’te doğal seyir ve prognoz: 10 yıllık izlem çalışması

Arzu Bakırtaş1, Hacer İlbilge Ertoy Karagöl1, Ödül Eğritaş Gürkan2, Sinan Sarı2, Özgür Ekinci3, Buket Dalgıç2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Allerji Bilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pataloji Anabilim Dalı