Ağır Astım Sempozyumu Ardından

Derneğimiz 2018 yılındaki toplantılarına, Astım Çalışma Grubumuzun düzenlediği “Ağır Astım Sempozyumu” ile  9 Haziran tarihinde İstanbul Koç Üniversitesi’nde devam etti.

Sempozyumda alanında deneyimli bilim insanları tarafından “ağır astım” konusu detaylı bir şekilde katılımcılar ile paylaşıldı.

Her zaman olduğu gibi derneğimiz toplantı katılımlarına desteklerini devam ettirerek ücretsiz kayıt desteği sağladı.

Aşağıda bu toplantıda yapılan konuşmaların sunumlarını sizlerin ilgisine sunuyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Dr. Füsun Kalpaklıoğlu - Ağır Astım’da İmmünolojik Mekanizmalar

Dr. Arzu Bakırtaş - Rakamlarla Çocuklarda Ağır Astım

Dr. Dilşad Mungan - Ağır Astımda Tedavi Yanıtını Görmek Öngörmek Mümkün mü?

Dr. Cansın Saçkesen - Çocuk ve Adolesan Ağır Astımında Fenotiplendirmede Sorular ve Sorunlar

Dr. Sevim Bavbek - Erişkin Ağır Astımda Bireysel Tedavi "Fenotipik Yaklaşım"

Dr. Ersoy Civelek - Çocuklarda Olgularla Ağır Astım Yönetimi: Konvansiyonel Tedaviler

Dr. Ayşe Baçcıoğlu - Erişkinde Ağır Astım Yönetimi ve Konvansiyonel Tedaviler

Dr. Özlem Yılmaz - Olgu 3, Adölesan - Anti - IgE

Dr. Rana Işık - Anti IL-4 ve Anti IL-13 Olgu

Dr. Leyla Pür Özyiğit - Anti IL-5, Adolesan Olgu

Dr. Ayşe Bilge Öztürk - Termoplasti Olgu