Alerji Bebeklerde İştahsızlık Yapar mı?

İştahsızlık özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda sık görülen ve anne/babalarda kaygıya yol açabilen bir belirtidir. Büyümenin olumsuz yönde etkilenmesi en önemli sonucudur.

İştahsızlığın psikososyal ve davranışsal birçok nedeni olabilmektedir, bununla birlikte altta yatan organik nedenlerin varlığı da mutlaka araştırılmalıdır. Alerjik hastalıklar da birçok hastalık gibi bebeklerde iştahsızlığa yol açan sebeplerden biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle besin alerjileri iştahsızlık, meme reddi, kilo almada duraklama, kusma, mukuslu veya kanlı dışkılama gibi bulgular ile karşımıza çıkmaktadır. Daha büyük yaş grubunda da yemek borusu ve bağırsaklarda eozinofilik inflamasyon ile seyreden eozinofilik özefajit/ gastroenterit gibi besin alerjilerinde iştahsızlık hastalığın ilk bulgusu olabilir.

Besin alerjileri dışında alerjik nezle, tekrarlayan hışıltı atakları ve astım gibi solunum yolu alerjileri de üst ve alt hava yollarında darlığa sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak bebeklerde ve çocuklarda rahat nefes alıp verme zorlaşabilmekte, beraberinde emmede azalma, iştahsızlık gibi bulgular görülebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü, iştahsızlık şikayeti ila başvuran bebekler ve çocuklar altta yatabilecek alerjik hastalıklar açısından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir.

Video Galerisi