Bağışıklık Sistemi Nedir?

Bağışıklık sistemi, çeşitli hücre ve proteinlerin karşılıklı etkileşimi ve ortak çalışması ile vücudu mikroplara karşı koruyan kusursuz bir savunma sistemidir. Bağışıklık sisteminin bütün hücreleri kemik iliğinde ortak bir kök hücreden gelişir ve bu hücreler, proteinler ile birlikte vücudun her yerine dağılmıştır.

Bağışıklık sisteminin temel görevi, vücudu hastalık yapan yabancı mikroplara karşı korumak ve aynı zamanda vücutta ömrünü tamamlamış ve hasar görmüş hücreleri yok etmektir.

Bunu yaparken bağışıklık sistemi, vücuda giren yabancı molekülleri tanır ve kendisine ait olan dokulardan ayırır. Yabancı olan yapılara karşı savaşır ve onları yok ederken, kendisinden olan yapıları korur.

Yaşamın ilk birkaç yılında çocuklar çeşitli mikroplar ile karşılaşır ve her mikroba özel antikor dediğimiz koruyucu maddeler oluşturur. Bağışıklık sistemi hücreleri daha önce karşılaştığı mikropları tanır ve hafızasına kaydeder. Böylece aynı mikrop ile tekrar karşılaşınca onu kolaylıkla ve kısa sürede yok eder.

Video Galerisi