Çocuklarda Sık Enfeksiyona Yakşalım Sempozyumu - 18 Nisan 2020

Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin 2020 yılındaki MasterClass kurslarından ikincisi “Çocuklarda sık enfeksiyona yaklaşım” sempozyumu, 18 Nisan 2020 tarihinde Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Sempozyumda çocuk hastalıkları pratiğinde en yaygın başvuru nedenlerinden biri olan sık enfeksiyon geçirme durumu multidisipliner olarak değerlendirilecektir. Primer immün yetmezlikler, alerjik durumlar, eşlik eden hastalıklar, periodik ateş sendromları ve çevresel faktörler detaylı olarak olgu örnekleriyle tartışılacaktır.

Her zaman olduğu gibi MasterClass kursumuz için de desteklerimiz devam ediyor. 100 alerji ve klinik immünoloji yan dal uzmanı ve uzmanlık öğrencisine kayıt ve bu 100 kişiden 30 kişiye konaklama (2-3 Kişilik odalarda) burs desteği sağlanacaktır. Kabul başvuruları yukarıdaki esaslar çerçevesinde başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

Kurs başvurusu için aşağıda linki verilen formu 10 Mart 2020  tarihine kadar eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Kurs katılımları sınırlı olup, detaylar kurs kabulü sonrasında kursiyerlerle paylaşılacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla.
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
Yönetim Kurulu

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız