Tamamlayıcı Tıbbi Ürünler ve Güven Sorunu

Günümüzde modern tedavi yöntemleriyle sorunlarımıza çözüm bulamadığımız zamanlarda ya da ekonomik nedenlerle tamamlayıcı tedavilere yönelim artarak devam etmektedir. Giderek büyük bir pazar oluşturan bu ürünlerin çok geniş tedavi etkilerinin bulunduğu ileri sürülmektedir. Doğal olmaları nedeniyle yan etkilerinin de bulunmadığına inanılmaktadır. Hastalarında bu ürünleri kullanma konusunda istekleri de giderek artmaktadır.

Uzakdoğu kaynaklı ürünler en popüler olanlarıdır. Özellikle Çin kaynaklı tıbbi ürünlerin doğal ve güvenli olduğuna inanılmaktadır. Ancak bu ürünlerin içerikleri hakkında olumsuz haberlere de oldukça sık rastlanmaktadır. Basından bu konudaki üzücü haberleri öğreniyoruz.

Son günlerde yayımlanmış bir çalışmadaki sonuçlar da çok dikkat çekici. Geleneksel Çin tıbbi ürünleri kullanan bir grup hastanın idrar ve kan analizlerinde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek hatta ölümcül sonuçlar doğurabilecek maddelerin olduğu gösterilmiştir. Tedavi ya da destekleyici amaçlarla vitamin içeren ürünleri kullanan hastaların sağlıklarının hızla bozulması hatta ölümcül olabilecek boyutlara ulaştığı görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre günümüzde kullanılmayan, kullanımı yasaklanmış ilaçlar ya da türevleri hastaların kan ve idrarlarında tespit edilmiştir. En çok sibutramine adlı ilaç tespite edilmiş. Bilindiği üzere Sibutramine’in kalp ve dolaşım sistemi üzerinde ölümcül yan etkileri bulunmaktadır. Diğer bulunan maddeler ise sıklık sırasına göre kortikosteroidler, antiinflamatuvar ilaçlar, diüretikler, laksatifler, hayvan tiroid dokusu ve daha bir çok yasaklanmış ya da kullanılmaması gereken ilaçlardır. 

Hong Kong’da yapılan ve British Journal of Clinical Pharmacology dergisinde yayınlanan bu çalışmada ürünlerin sıklık sırasına göre obezite, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları, şeker hastalığı, romatizma ve astım gibi hastalıkların tedavisi amacıyla kullanıldığı rapor edilmiştir.

Alternatif tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Satışların internet aracılığıyla yapılmasından dolayı dünyanın her yerine kontrolsüz şeklide ulaşmaktadır. Bilimsel otoriteler bu konuda yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu ileri sürmektedirler. Aslında olumsuz etkilerinin sanılandan çok daha fazla olduğu ancak bu ilaçları kullanan kişilerin bunları önemsemediği ya da bildirimde bulunmadıklarını düşünmektedirler. İnternet üzerinden yapılan satışlar nedeniyle düzenlemelerin yapılmasının da çok kolay olmayacağı açıktır. Öte yandan tehdidin de boyutu ürkütücüdür. Ürünlerin yapım sürecinden başlayarak kullanıcıya ulaşana kadar ki aşamaların yapılacak yasal düzenlemelerle kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında tabi ki toplumunda bu konuda farkındalık düzeyinin artırılması gerekmektedir.

Öneriler

  • İçeriğini bilmediğiniz ürünleri tüketmeyin.
  • Tamamlayıcı tıbbi ürünleri hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanın
  • Tedavinizi kesinlikle aksatmayın.

Doğru tedavi için yaşam boyu el ele…

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Kaynak;

Br J Clin Pharmacol (2017)