Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenecek olan XXVII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresinin, bütün çabalarımıza rağmen fiziksel olarak yapılabilmesine Covid-19 pandemisinin mevcut durumu nedeniyle olanak kalmamıştır. Daha önce 24-28 Ekim 2020 tarihlerinde planladığımız XXVII. kongremizi 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde sanal olarak gerçekleştireceğiz.

Kongremiz, alerji ve immünoloji alanında yurt içi ve yurt dışı güncel gelişmelerin ve bilimsel çalışmaların sunulması ve tartışılmasına zemin sağlayan ülkemizin en önemli organizasyonudur.  Bu yıl, farklı ülkelerden konuşmacı olarak kongremize katkı verecek bilim insanlarının yanı sıra ilk defa bir başka ülkenin (İspanya) ulusal derneği de müstakil iki oturum ile yer alacaktır. Teknik koşullar nedeniyle iki paralel salonda iki gün olarak planladığımız sanal kongremiz paneller ve konferanslardan oluşacaktır. Birinci salondaki toplantılar ağırlıklı olarak canlı bağlantı ile, ikinci salondaki toplantılar ise, konuşmacıların hazırlayacağı videolar aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Sanal kongremizde sözel ve poster bildirileri de kabul edilecektir. Sunum teknikleri için kongre web sitemizden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, teknik ekibimiz tarafından da her türlü desteği sağlayacağız. İnternet altyapısındaki birtakım eksikliklerden doğabilecek aksaklıkların en az düzeyde olmasını temenni ediyoruz.

Elimizde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan bu durum için anlayış ve hoşgörünüzü bekliyor güzel günlerde görüşmek üzere hepinize sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Bütün üyelerimizle birlikte Alerji ve İmmünolojiye ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı bilimin ışığında aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Görüşmek üzere, sevgi ve saygılarımızla
Kongre Düzenleme Kurulu